+31(0)475 33 83 84
info@loven-services.nl

SCHADEHERSTEL & SERVICE

SCHADEHERSTEL & SERVICE

Elke woning of bedrijf loopt kans op schade door storm, wateroverlast, brand of inbraak. Voor spoedgevallen staan wij 24 uur per dag, 365 dagen per jaar paraat. Wij verzorgen schadeherstel in natura voor een groot aantal verzekeringsmaatschappijen. Bij schadeherstel zijn wij uw aanspreekpunt en dragen zorg voor het coordineren, adviseren en het snel en goed uitvoeren van de werkzaamheden.

VOOR SPOEDREPARATIES KUNT U 24 UUR PER DAG, 365 DAGEN PER JAAR
BELLEN MET LOVEN SERVICES B.V.: 0475 33 83 84.

HOE WERKT HET?

Nadat uw schademelding bij uw verzekeraar is binnengekomen neemt Loven Services contact met u op om de schade zorgvuldig te controleren en eventuele noodmaatregelen te treffen. Als de schade gedekt is door uw verzekering, overlegt een van onze deskundigen met u hoe en binnen welke termijn de herstelwerkzaamheden worden uitgevoerd. U kunt er van op aan, dat wij uw pand opleveren alsof er geen schade is geweest. Klanten kunnen schadeherstel aangrijpen om in overleg ook aanvullende werkzaamheden door ons te laten uitvoeren. Uiteraard zijn die kosten wel voor uw rekening.

FINANCIËLE AFWIKKELING

U hoeft de gedane werkzaamheden alleen te controleren. De rekening gaat rechtstreeks naar uw verzekeraar. Bovendien geven wij u ook nog een jaar garantie op de herstelwerkzaamheden.